ODBIERZ 7% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY

Akceptuję regulamin i politykę prywatności

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Pełna nazwa firmy:
  WoodPassion Maciej Pietrzak

  Boduszewo 30 e
  62-095 Murowana Goślina
  nip 7772661774 
 2. WoodPassion prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez następujące miejsca:
  – strona internetowa: pracowniawoodpassion.pl
  – portal Facebook: @Pracownia.WoodPassion
  – portal Instagram: @woodpassion_pracownia
 3. Złożenie zamówienia w dowolnym miejscu wymienionym w pkt. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2 
Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem dowolnej strony internetowej wymienionej w par. 1 pkt 2.
 2. Wraz z podaniem swoich danych do wysyłki Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu przesłana zostaje wiadomość ze specyfikacją zamówienia.
 4. Klient może wprowadzać zmiany do zamówienia (kolorystyka, układ motywów itp.) dopóki nie otrzyma ostatecznej informacji od WoodPassion, że zamówienie jest w trakcie realizacji i zmiany już nie są możliwe.
 5. Zamówienie zostaje wpisane w kolejkę do realizacji po zaksięgowaniu całej wpłaty na konto WoodPassion podane w specyfikacji zamówienia.
 6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 
 7. WoodPassion zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.


§
Sposoby płatności

 1. Za złożone w WoodPassion zamówienia zapłacić można:
  1. przelewem bankowym na konto – przedpłata; po wyborze tego rodzaju płatności Klient otrzymuje numer konta bankowego oraz dane do przelewu w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  2. PayYou
 2. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy.
 3. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto WoodPassion w ciągu 7 dni roboczych od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.


§
Czas realizacji

 1. WoodPassion dokłada wszelkich starań, by przesyłki wysyłane były możliwie najszybciej.
 2. W przypadku zakupu produktu dostępnego od ręki jest to kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. W przypadku przedmiotu wykonywanego na zamówienie termin realizacji podany jest każdorazowo w opisie produktu. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych, licząc od kolejnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty.
 4. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki 1-3 dni roboczych.
 5. WoodPassion nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
 6. W wyjątkowych przypadkach WoodPassion zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient może podjąć decyzję o rezygnacji z części lub całości zamówienia.


§
Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w WoodPassion bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany wraz z towarem rachunek oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu.
 3. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku wykonania przedmiotu na specjalne zamówienie, który nie był wcześniej wykonywany przez WoodPassion.
 4. W przypadku zwrotu towaru na określonych powyżej warunkach Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 6. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie z WoodPassion. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką rachunek  oraz opis powodu reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, na przykład z powodu niezadowalającego czasu  oczekiwania na wykonanie identycznego rękodzieła, WoodPassion zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 9. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikającej z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów nie będą uwzględniane i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 11. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres:
  WoodPassion Maciej Pietrzak
  Boduszewo 30e
  62-095 Murowana Goślina
 12. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.


§
Ochrona Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1) administratorem Państwa danych osobowych jest WoodPassion Maciej Pietrzak, Boduszewo 30, 62-095 Murowana Goślina

  2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie:

  Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

  3) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa

  4) Państwa dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy

  5) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

  6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz dostawy produktu.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w miejscach wymienionych w par. 1 pkt. 2, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność firmy WoodPassion i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej WoodPassion treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmyWoodPassion, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.

Akceptuję regulamin i politykę prywatności