Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Pełna nazwa firmy:
  WoodPassion Maciej Pietrzak

  Boduszewo 30 e
  62-095 Murowana Goślina
  nip 7772661774 
 2. WoodPassion prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez następujące miejsca:
  – strona internetowa: pracowniawoodpassion.pl
  – portal Facebook: facebook.com/Pracownia.WoodPassion
  – butik na portalu DaWanda: pl.dawanda.com/shop/WoodPassion-Joanna
 3. Złożenie zamówienia w dowolnym miejscu wymienionym w pkt. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§ 2 
Złożenie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem dowolnej strony internetowej wymienionej w par. 1 pkt 2.
 2. Wraz z podaniem swoich danych do wysyłki Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu przesłana zostaje wiadomość ze specyfikacją zamówienia.
 4. Klient może wprowadzać zmiany do zamówienia (kolorystyka, układ motywów itp.) dopóki nie otrzyma ostatecznej informacji od WoodPassion, że zamówienie jest w trakcie realizacji i zmiany już nie są możliwe.
 5. Zamówienie zostaje wpisane w kolejkę do realizacji po zaksięgowaniu całej wpłaty na konto WoodPassion podane w specyfikacji zamówienia.
 6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 
 7. WoodPassion zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.


§
Sposoby płatności

 1. Za złożone w WoodPassion zamówienia zapłacić można:
  1. przelewem bankowym na konto – przedpłata; po wyborze tego rodzaju płatności Klient otrzymuje numer konta bankowego oraz dane do przelewu w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  2. Payou
 2. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy.
 3. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto WoodPassion w ciągu 7 dni roboczych od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.


§
Czas realizacji

 1. WoodPassion dokłada wszelkich starań, by przesyłki wysyłane były możliwie najszybciej.
 2. W przypadku zakupu produktu dostępnego od ręki jest to kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. W przypadku przedmiotu wykonywanego na zamówienie jest to 14 dni roboczych, licząc od kolejnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty.
 4. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki. W przypadku wyboru firmy kurierskiej jest to 1 dzień roboczy, w przypadku Poczty Polskiej ok 3 dni roboczych.
 5. WoodPassion nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
 6. W wyjątkowych przypadkach WoodPassion zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient może podjąć decyzje o rezygnacji z części lub całości zamówienia.


§
Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w WoodPassion bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany wraz z towarem rachunek oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu.
 3. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku wykonania przedmiotu na specjalne zamówienie, który nie był wcześniej wykonywany przez WoodPassion.
 4. W przypadku zwrotu towaru na określonych powyżej warunkach Klient otrzyma zwrot wartości zakupionego produktu na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku stwierdzenia wad produktów lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu.
 6. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie z WoodPassion. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką rachunek  oraz opis powodu reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, na przykład z powodu niezadowalającego czasu  oczekiwania na wykonanie identycznego rękodzieła, WoodPassion zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny, dostępny towar o tej samej wartości. Klient otrzyma także zwrot kosztów odesłania wadliwego towaru.
 8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odbierając towar Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 9. Reklamacje dotyczące rozbieżności w kolorystyce towarów wynikającej z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta oraz związane z niemożnością jednakowego odwzorowania wykonywanych ręcznie produktów nie będą uwzględniane i nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 11. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres:
  WoodPassion Maciej Pietrzak
  Boduszewo 30e
  62-095 Murowana Goślina
 12. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.


§
Ochrona Danych Osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień.
 2. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
 3. Administratorem danych osobowych jest:
  WoodPassion Maciej Pietrzak
  Boduszewo 30e
  62-095 Murowana Goślina
 4. Klient WoodPassion ma prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w miejscach wymienionych w par. 1 pkt. 2, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność firmy WoodPassion i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej WoodPassion treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmyWoodPassion, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.