Administratorem danych osobowych Nabywcy od dnia 26.06.2024

jest

Sprzedawca tj. Marulla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 2A, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777 342 79 22

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy, Nabywca może się kontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty e-mail maciej@pracowniawoodpassion.pl
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:
Marulla sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2A

62-095 Murowana Goślina

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej “RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Nabywcy jest niezbędne do wykonania umowy, której Nabywca jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży. W przypadku, gdy dokonując zakupu u Sprzedawcy Nabywca wyraził zgodę na przesyłanie do niego treści marketingowych Sprzedawca będzie także przetwarzał dane osobowe Nabywcy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Nabywcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych, ale bez podania tych danych Sprzedawca nie będzie miał możliwości informowania Nabywcy o świadczonych usługach i towarach.

Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Nabywcy do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Nabywca zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Nabywcy będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Nabywca skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Nabywcy tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Nabywcy będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy z zachowaniem pełnej poufności danych.
Sprzedawca powołuje inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail.

Nabywcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania sprostowania danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania usunięcia danych osobowych Nabywcy,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Nabywcy,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Nabywcy ze względu na szczególną sytuację Nabywcy – w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Nabywcy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, prawo do przenoszenia danych osobowych Nabywcy, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Nabywcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Nabywca może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Nabywcy do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Nabywcy tylko do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Nabywcą lub na podstawie zgody Nabywcy.

Aby skorzystać z powyższych praw, Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą W zakresie, w jakim dane osobowe Nabywcy są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w celach marketingowych) – Nabywca ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Nabywcy przed jej wycofaniem. Zgodę Nabywca może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy.

Nabywcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch Nabywcy na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których Nabywca trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki), Google Adwords (reklama), Facebook (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Nabywca może zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Nabywca może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

Zamówienia zgodne RODO:

Składając zamówienie, Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres rozliczeniowy, nip, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane firmie Strefa Stolarza sp. z o.o. w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez lh.pl.
Jeżeli Klient posiada konto użytkownika, to zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.
Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu Subiekt.
Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie firmy Excels w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez firmę Strefa Stolarza sp. z o.o. w celach statystycznych. Firma Strefa Stolarza sp. z o.o. ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Klient nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę Strefa Stolarza sp. z o.o. swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy firmy Strefa Stolarza sp. z o.o..
W stosunku do danych o zamówieniach Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez firmę Strefa Stolarza sp. z o.o. w celu identyfikacji Klienta.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro